Zajímavosti o parfémech

Vůně vyvolávají vzpomínky

Člověk má v běžném životě tak trochu tendenci podceňovat roli čichu v každodenním životě, přitom pro většinu savců je čich právě tím nejdůležitějším smyslem.  Velký počet výzkumů, kteří v minulosti dělali odborníci na lidský čich, se potvrdilo, že vůně a pachy jsou velmi účinným spouštěčem vzpomínek a s nimi spojených nálad a emocí.

Beautiful woman with perfume

Jen se zamyslete – určitě se vám to již stalo a když jste ucítili určitou vůni, vrátili jste se v myšlenkách zpět na místa svých voňavých vzpomínek nebo se vám při vůni parfémů zjevila tvář známého člověka nebo jste si vzpomněli na pocit, který ve vás tenkrát vyvolala.

Čich ze všech našich smyslů nejlépe vyvolává vzpomínky, takže když ucítíte určitou vůni, přenesete se v čase a cítíte, jako byste znovu zažívali stejný okamžik. Čím to ale je, že vůně mají schopnost okamžitě vyvolat vzpomínky na události, místa nebo osoby, na které byste jinak nepomysleli?

Proč tedy vůně hrají tak silnou roli ve vyvolávání vzpomínek? Protože z evolučního hlediska je právě čich jedním z těch nejdůležitějších. Už v pravě lidé pomocí čichu rozeznávali jídlo a čich je upozorňoval na to, že není něco v pořádku. Čich je také v jedné z nejstarších částí našeho mozku z hlediska evoluce. Vůně a pachy slouží jako „rejstříkové heslo“, které nám umožní rychle načíst vzpomínky z našeho mozku. Tato zásadní role je pravděpodobně důvod, proč vůně a pachy vyvolávají vzpomínky více než to, co vidíme a slyšíme.